CS EN DE PL SK

Dokumentácia

Obchodná dokumentácia

Katalóg produktov

Systém manažmentu podľa EN ISO 9001 : 2008

Spoločnosť Favex, s. r. o. má od roku 2005 zavedený a certifikovaný
systém akosti, ktorý splňuje požiadavky normy EN ISO 9001:2008, certifikáciu uskutočnila významná certifikačná spoločnosť RW TŰV, v roku 2007 sa uskutočnila certifikácia už spoločnosťou TŰV NORD, ktorá je nástupcom spoločnosti RW TŰV.
Systém akosti je založený na procesnom prístupe. Vzhľadom na to,
že náš tovar dodávame i do automobilového priemyslu, snažíme sa náš
systém čo najväčšmi priblížiť súčasným požiadavkám tohto odvetvia.

Výročné správy spoločnosti FAVEX, s.r.o.

×