CS EN DE PL SK

Dokumentacja

Dokumentacja

Katalog produktów

System zarządzania według EN ISO 9001 : 2008

Spółka Favex, s. r. o. wprowadziła w 2005 r i otrzymała certyfikat zarządzania jakością, który spełnia wymogi normy EN ISO 9001:2008. Certyfikację wykonała renomowana spółka RW TŰV. W 2007 r. certyfikację przeprowadziła już spółka NORD TŰV, która jest następcą spółki RW TŰV. System jakości jest oparty na zasadzie zarządzania jakością. Ze względu na fakt, że nasz towar dostarczamy dla przemysłu samochodowego, staramy się nasz system jak najbardziej przybliżyć wymogom tej gałęzi przemysłu.

Sprawozdanie roczne

×