CS EN DE PL SK

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

 • SpokojenSpíše spokojenAni spokojen
  Ani nespokojen
  Spíše nespokojenNespokojen
  Obecné vztahy ve společnosti
  Úroveň profesní odbornosti nadřízeného
  Kvalita komunikace s nadřízeným
  Míra uznání/chvály mé práce
  Zapojení do mého profesního rozvoje
  Dostupnost informací od vedení o dění a výkonnosti ve firmě
 • Rozhodně anoSpíše anoAnoSpíše neRozhodně ne
  Můj nadřízený zná dobře mou práci
  Můj nadřízený má reálné požadavky vztahující se k mnou vykonané práci
  Můj nadřízený má čas se mnou pohovořit
  Můj nadřízený poctivě hodnotí mou práci
  Můj nadřízený se stará se stará o můj profesní rozvoj
 • Rozhodně anoSpíše anoAnoSpíše neRozhodně ne
  Má práce mě nutí využít maximálně mé schopnosti
  Nadřízení mají důvěru v má rozhodnutí
  Moje práce mě uspokojuje
 • SpokojenSpíše spokojenAni spokojen
  Ani nespokojen
  Spíše nespokojenNespokojen
  Velikost odměn
  Vztahy s kolegy
  Možnost profesního rozvoje
  Pracovní doba
 • Rozhodně anoSpíše anoAnoSpíše neRozhodně ne
  Změny ve společnosti jsou pozitivní
  Jsem pozitivně naladěn ke změnám ve společnosti
  Mám jasně definovaný kariérní postup
  Jsem spravedlivě odměněn za svou práci
  Moje nápady si společnost cení

×