CS EN DE PL SK

Kariéra

Prečo pracovať pre FAVEX?

  • Výborné platové podmienky
  • 25 dní riadnej dovolenky
  • Príspevok na stravovanie
  • Príspevok na penzijné poistenie
  • Príjemné pracovné prostredie
  • Príjemný kolektív spolupracovníkov
  • Mimoriadne odmeny
  • Zaistenie parkovania vozidiel zamestnancov na vlastných spevnených plochách
  • Vlastná výdajňa stravy pre zamestnancov, zaistenie pitného režimu
  • Účasť pracovníkov na firmou usporadúvaných športových akciách a firemných spoločenských udalostiach
×